Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sidohorn
Cornu laterale
Ryggmärgens sidohorn
sidoutskott från ryggmärgens grå substans som, ett på hö. och ett på vä. sida, tränger ut i sidosträngen. Sidohornen är särskilt framträdande på segmentnivåerna T1 tom L2 och S2 tom S4. På dessa nivåer innehåller sidohornen preganglionära nervcellkroppar.

Relaterade begrepp