Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sensorisk
har att göra med sinnesintryck av alla de slag (syn, hörsel, balans, lukt, smak samt känsel från hud, rörelseapparat och inälvor), dvs. information som kommer från våra sinnesorgan.

Relaterade begrepp