Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Pyramiden
Pyramis
långsträckt ås belägen, en på hö. och en på vä. sida om medellinjen, på förlängda märgens framsida. Pyramiden innehåller den nervtrådsmassa som bildar Pyramidbanan (tractus cortico-spinalis) d.v.s. det bansystem som viljemässigt styr komplicerade rörelser framförallt i händer och fingrar samt i fötter och tår.

Relaterade begrepp