Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Perifera nervsystemet
Systema nervosum periphericum
PNS
PNS omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärnan och ryggmärgen. Dvs. att hit räknas:

a) Spinalnerverna med sina grenar till hud, skelettmuskulatur och leder
b) Ryggmärgsrötterna och bakrots/spinalganglierna.
c) Kranialnerverna med sina ganglier (det är osäkert om de två första kranialnerverna, lukt- och synnerverna, skall räknas till PNS).
d) Det autonoma nervsystemets PNS-delar, t.ex. den sympatiska gränssträngen (truncus sympatheticus) och stora delar av n. vagus, samt sympatiska och parasympatiska ganglier och flätor (plexan).

You can read more about nervous system diseases and muscle relaxers on this website

Relaterade begrepp