Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnerv I;1
Nervus olfactorius
Luktnerven, Första kranialnerven, Fila olfactoria
En "luktnerv" består egentligen, på hö. och vä. sida, av ett 20-tal nervtrådsbuntar (fila olfactoria). Dessa börjar i nässlemhinnan, tar sig upp i främre delen av kraniehålan genom silbensplattan i näshålans tak och slutar i luktknölens omkopplingsnystan (glomeruli). Varje trådbunt består av hundratusentals omyeliniserade axoner som utgår från luktnervcellerna i nässlemhinnan.

Relaterade begrepp