Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre knäkroppen
Corpus geniculatum laterale
Laterala knäkroppen, Knäkropp, yttre
en liten rundad upphöjning belägen, på hö. och vä. sida, i slutet på synbanan (tr. opticus) och på utsidan om den inre knäkroppen baktill på thalamus undersida.

Den yttre knäkroppen, med sin kärna (nucleus corporis geniculati lateralis), tar emot synintryck som kommer från den yttre näthinnehalvan på samma sida och från den inre näthinnehalvan på motsatta sidan.

Efter omkoppling i den yttre knäkroppen sänds synsignalerna ut i capsula internas nackparti (pars retrolentiformis av caps. int.) och når som synstrålningen (radiatio optica) fram till primära synbarken (BA 17). Primära synbarken omger den djupa synbarksfåran (fissura calcarina)nacklobens insida.

Relaterade begrepp