Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kilen
Cuneus
barkområde inom nackloben beläget mellan hjäss-nackfåran och synbarksfåran på hemisfärens insida. De delar av cuneusbarken som gränsar mot synbarksfåran räknas till primära synbarken (BA 17).