Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Monoaminoxidas
MAO
Monoamine oxidase A, MAO-A, MAOA, Monoamine oxidase B, MAO-B, MAOB,
Monoaminoxidas är ett, i CNS normalt förekommande, enzym som kan deaminera (bryta ner) transmittorsubstanserna adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin och histamin. Enzymet föreligger i två former: monoaminoxidas A (MAOA) och monoaminoxidas B (MAOB).

MAOA och dess gen MAOA har väckt stor uppmärksamhet i samband med olika psykiska tillstånd och psykiatriska sjukdomar.
En ökad mängd MAOA i hjärnan antas ligga bakom vissa former av svår depression och självmordsbenägenhet.
En sänkt mängd MAOA i hjärnan antas ligga bakom vissa former av kriminellt våldspräglat beteende (misshandel, sexuellt ofredande etc.).