Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Dorsala inre hypothalamuskärnan
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Hypothalamuskärna, dorsomediala, DMH
Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger dorsalt i den inre hypothalamuszonens mellersta del.

Kärnan anses påverka vätske- och födointag samt delta i regleringen av kroppsvikt och dygnsrytm.

Relaterade begrepp