Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakhjärnan
Rhombencephalon
Ruthjärnan, Myelencephalon, Metencephalon
Rhombencephalon delas upp i:
Myelencephalon = medulla oblongata (förlängda märgen) och
Metencephalon = pons (bryggan) och cerebellum (lilla hjärnan)