Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Brocas diagonala band
Bandaletta diagonalis
Cellgrupp Ch2, Ch2, Cellgrupp Ch3, Ch3
Tunn bandformad nervvävnadssträng på hjärnans undersida, belägen, på hö. och vä. sida, medialt i substantia perforata anterior.
Brocas diagonala band består av vit substans med bl.a. tur-och-retur förbindelser mellan amygdala och den septala regionen samt de insprängda acetylcholinproducerande cellgrupperna Ch2 och Ch3.

Cellgrupp Ch2 tillsammans med cellgrupp Ch1 bevattnar hippocampuscomplexet med acetylcholin.
Cellgrupp Ch3 förser bulbus olfactorius med acetylcholin.

Brocas diagonala band brukar räknas som en del av den basala framhjärnan.


Relaterade begrepp