Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
Cellgrupp B.
Cell groups B1 - B9.
Serotoninproducerande neuron påträffas som större eller mindre ansamlingar utspridda i hela hjärnstammen men är huvudsakligen koncentrerade som cellgrupper i formatio reticularis mittparti (rafeområdet). De serotoninproducerande cellgrupperna ingår, med få undantag, som delmängder i de olika rafekärnorna. Procentdelen serotoninproducerande neuron i de olika rafekärnorna varierar från ca. 10% i nucleus raphes pontis till ca. 80% i nucleus raphes dorsalis.

Följande serotoninproducerande cellgrupper har kartlagts (refs 11.1, 11.2):
Cellgrupp B1 i nucleus raphes pallidus
Cellgrupp B2 i nucleus raphes obscurus
Cellgrupp B3 i nucleus raphes magnus
Cellgrupp B4 saknas(?) hos primater
Cellgrupp B5 i nucleus raphes pontis
Cellgrupperna B6 och B8 i nucleus raphes centralis superior(Bechterew)
Cellgrupp B7 i nucleus raphes dorsalis
Cellgrupp B9 ligger diffust utspridd bilateralt och ventralt vid sidan om nucleus raphes centralis superior(Bechterew).

Relaterade begrepp