Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalflödet slutar huvudsakligen ipsilateralt men till en del även kontralateralt. Som ett resultat kommer motoriken att i viss mån påverkas även kontralateralt!