Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)
Hjärnartärer; Lenticulo-striatala, Hjärnartärer; Thalamo-striatala, Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen, Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen, Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Dessa smala till en början ogrenade artärer avges som på en rad - palissadliknande - huvudsakligen från den mellersta storhjärnsartären (a.cerebri media) efter det att denna avgått från den inre halsartären på hjärnans undersida och innan det att den(d.v.s. a.cerebri media)nått ut på insulan i sidofårans botten på hjärnans utsida.
De främre centrala perforerande hjärnartärerna tar sig in i hjärnan via det främre kärlinsläppet (substantia perforata anterior).

Mer information

Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen från den mellersta storhjärnsartären bildar tillsammans med den motsvarande inre kärlgruppen (som utgår från den främre storhjärnsartären) den främre centrala perforerande hjärnartärersgruppen. Kärlgruppen försörjer bl.a. svanskärnan, linskärnan, thalamus och den inre nervtrådskapseln. Inte minst hypothalamus erhåller en riklig blodtillförsel från de centrala hjärnartärerna.

Proppar eller blödningar i någon eller några av de främre perforerande centrala hjärnartärerna, särskilt då i de s.k. lenticulo-striatala och i de thalamo-striatala artärerna, är vanliga orsaker till stroke med svåra funktionsrubbningar på motsatta kroppshalvan ("capsula interna blödning").

Relaterade begrepp