Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Neurongrupper i lamina tecti anknutna till framför allt colliculus superior (syn) och i viss mån till colliculus inferior (hörsel). Räknas ibland till formatio reticularis mesencephala del.