Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Syn- och hörselinformation i vermis
Visuell och akustisk information i vermis
Syn- och hörselintryck projiceras till vermis mittparti; till huvudets dubblerade somatotopa lokalisationsområde.