Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Vestibulocerebellum kontrollerar balansen i stående och sittande kroppsställning (tractus vestibulo-spinalis lateralis) och under förflyttning samt koordinerar ögonrörelser med huvudets rörelser.

Skador på flocculus-nodulus loben ger svårartade balansrubbningar såväl i stående som i sittande. Gången blir ostadig, vacklande och bredspårig, d.v.s. ataktisk gång. Dessutom yrsel och nystagmus.

Relaterade begrepp