Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hyperpolarisation
Hyperpolarisation innebär att membranpotentialen ökar och förflyttas längre bort från 0-strecket. Ju starkare hyperpolarisation desto slöare blir nervcellen. Är hyperpolarisationen tillräckligt stor kan en aktionspotential inte längre utlösas.

Inhibition av en nervcell leder till hyperpolarisation.