Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Purkinjecellens proximala axonkollateraler.
Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens
Axonkollateraler, Purkinjecellens proximala.
Purkinjecellens proximala axonkollateraler söker sig huvudsakligen upp i molekylarlagret.

Här kontaktas med inhibitoriska ändslut:
1/ ursprungsPurkinjecellen,
2/ intilliggande Purkinjeceller
3/ korgceller
4/ stjärnceller
5/ Golgi-celler
6/ Lugaro-celler

Relaterade begrepp