Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Rörelsekontrollerande systemet
Motoriska systemet
Hjärnans (och ryggmärgens) stora och komplexa rörelsekontrollerande system, det s.k. "motoriska systemet" består av två intimt sammankopplade underavdelningar: det pyramidala systemet och det extrapyramidala systemet.
Uppdelningen har mera karaktären av ett historiskt formellt synsätt än en funktionell indelning.

Relaterade begrepp