Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Paravermis
Cerebellums intermediära hemisfärzon, Pars intermedia cerebelli
Den längsgående ca. 1cm. breda intermediära hemisfärzonen ligger till höger och till vänster direkt utanför, vid sidan om, vermis. Den räknas tillsammans med delar av vermis in under det funktionella begreppet "spinocerebellum".

Den intermediära hemisfärzonen tar emot proprioceptiv och somatosensorisk information från ryggmärgen samt, via ponskärnor, motorisk information från motorcortex.

Relaterade begrepp