Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Här handlar det om tryck-, berörings- och töjningsintryck från ansiktet och dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla).