Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsarm, främre
Pedunculus thalami anterior
Främre thalamuspedunkeln
Främre thalamuspedunkeln löper i capsula internas främre skänkel.

Främre thalamuspedunkeln består dels av de trådmassor som binder samman de främre thalamuskärnorna med gyrus cinguli samt de trådmassor som binder samman den mediodorsala thalamuskärnan med prefrontala och orbitofrontala cortex.

Främre thalamuspedunkeln skars av, helt eller delvis, vid det ingrepp som kallas för "lobotomi".

Relaterade begrepp