Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Retikulära systemets innerdel
Formatio reticularis medialis
Formatio reticularis magnocellulära del, Retikulära systemets storcelliga del, Formatio reticularis, area tegmentalis medialis
Retikulära systemets inre(mediala)del sträcker sig upp genom medulla oblongata och pons. I medulla oblongata ligger nucleus reticularis gigantocellularis och i pons nucleus reticularis pontis. Båda kärnorna sänder trådar ut i tractus reticulo-spinalis. Retikulära systemets inre(mediala)del fortsätter upp genom formatio reticularis mesencephala parti med nucleus cuneiformis och TPC-kärnan. Området sträcker sig genom hela hjärnstammen och innehåller ett invecklat flersynaptiskt kopplingssystem som sammanbinder ryggmärgen och mellanhjärnan.

Relaterade begrepp