Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hinnsnäckan
Labyrinthus cochlearis
Hörselorganet, Cortiska organet
I vid bemärkelse omfattar begreppet "hörselorganet" såväl ytterörat, mellanörat med hörselbenen och innerörat/snäcklabyrinten/hinnsnäckan.

Som en del av snäcklabyrinten räknas ductus cochlearis (snäckgången) vilken innehåller den speciella anordning av sinnesceller (det Cortiska organet) som omvandlar ljudvågor till nervsignaler.

Relaterade begrepp