Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
212 träffar.

PAG. Vattenledningens grå substans
Paleocerebellum
Paleocortex
Paleostriatum
Paleostriatum
Pallidum
Pallidum dorsale
Pannloben
Pannlobens banförbindelse med bryggan
Pannlobsfåra nedre
Pannlobsfåra övre
Pannlobsvindling mellersta
Pannlobsvindling nedre
Pannlobsvindling övre
Pannlocket
Papez krets
Parabigeminala kärnan
Parabrachialiskärnan, inre
Parabrachialiskärnan, yttre
Parabrachialiskärnorna
Paracentrala miniloben
Paragigantocellulära kärnan
Parahippocampala haken
Parahippocampala hjärnvindlingen
Parallelltrådar
Paralysis agitans
Paramedian pontine reticular formation
Paramediana hjärnstamsartärerna
Parasympaticus
Parasympaticus, ambiguusdelen
Parasympatiska nervsystemet
Parasympatiska preganglionära framrotstrådar
Parasympatiska ryggmärgskärnorna
Paraventriculära hypothalamuskärnan
Paraventrikulära thalamuskärnan
Paravermis
Paravertebralt ganglion
Parietal-Temporal-Occipital regionen
Parietalloben
Parietallobsskada, vänstersidig
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Parkinson plus
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, atypisk
Pars cervicalis medullae spinalis
Pars coccygea medullae spinalis
Pars intermedia cerebelli
Pars intraspinalis; radix anterior
Pars lumbaris medullae spinalis
Pars opercularis av gyrus frontalis inferius
Pars orbitalis av gyrus frontalis inferior
Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Pars parasympathetica, n. oculomotorius (n.III)
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Pars retrolentiformis capsulae internae
Pars sacralis medullae spinalis
Pars sublentiformis capsulae internae
Pars sympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars thoracica medullae spinalis
Pars triangularis av gyrus frontalis inferius
Patogenes
Patologisk
Peduculus corporis mammillaris
Pedunculi thalami
Pedunculus cerebellaris inferior
Pedunculus cerebellaris medius
Pedunculus cerebellaris superior
Pedunculus flocculi
Pedunculus thalami anterior
Pedunculus thalami inferior
Pedunculus thalami posterior
Pedunculus thalami superior
Pedunkulopontina tegmentkärnan.
Peri Aqueductal Grey matter
Pericyt
Pericyte
Perifera nervsystemet
Perifornicala cellgruppen
Periolivära kärnorna
Periventrikulära hypothalamuszonen
Periventrikulära preopticuskärnan
PET
PF-kärnan
PFC
Phineas Gage
Pia mater
Pia mater cranialis
Pia mater spinalis
Pian
PICA
Pilspetsar som markerar den cortico-pontina signaleringen.
Pinealocyt
Piriforma hjärnbarken
Planum temporale
Plasmamembran
Plexus aorticus abdominalis
Plexus autonomicus (viscerale)
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Plexus choroideus
Plexus choroideus ventr III
Plexus choroideus ventr. IV.
Plexus choroideus ventriculus lat.
Plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus hypogastricus inferior
Plexus hypogastricus superior
Plexus myentericus
Plexus solaris
Plexus submucosus
Pluggkärnan
PMC
PMD
PNS
Pons
Ponskärnor
Pontina blickriktningscentrum
Pontina miktionscentrum
Pontina reticulo-spinala ledningsbanan
Pontina trigeminuskärnan
Pontocerebellum.
Portasystem
Portio major n.V
Portio minor n.V
Positron Emissions Tomografi
Postcentralfåran
Postcommissurala fornix
Posteromarginala kärnan
Postganglionär nervtråd
Postganglionära nervceller
Potential
PPN
PPRF
PPT-kärnan
Precentralfåran
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix
Precuneus
Prefrontala cortex
Prefrontala hjärnbarken
Preganglionär nervtråd
Preganglionära nervceller
Pregeniculära (thalamus)kärnan.
Premammillära dorsala hypothalamuskärnan
Premammillära ventrala hypothalamuskärnan
Premotoriska barken
Premotoriska cortex
Preoptiska området
Prepositus-kärnan
Prerubrala fältet
Presenil
Presenilin
Pretectala regionen
Pretektala kärnan(orna)
Prevalens
Prevertebrala ganglier
Prevertebrala plexusbildningar
Primära balansbarken
Primära hörselbarken
Primära känselbarken
Primära känselbarken
Primära motoriska barken,
Primära somato-motoriska barken
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen
Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen
Primära somato-sensoriska cortex
Primära somatosensoriska cortex
Primära synbarken
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Projektionsbanor
Proprioception
Proprioception
Propriuskärnan
Prosencephalon
Prosopagnosi
Proximal
Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens
Psammomakropp
PTO-regionen/området
Pulsåder
Pulvinar thalami
Pulvinar thalami
Pulvinarkärnor
Pupillreflexen för accomodation
Pupillreflexen för ljus
Pupillsammandragning
Purkinjecell-signalering direkt till nucleus vestibularis lateralis.
Purkinjecellens proximala axonkollateraler.
Purkinjeceller
Purkinjeceller i fykantsformation; 10 led x 13 rader = 130st
Purkinjecellsaxon
Purkinjecellslagret
Purkinjecellsskiktet
Purkinjeneuron
Putamen
Pyramidala systemet
Pyramidbanan
Pyramidbanans corticala ursprungsområde
Pyramidbanans främre okorsade del
Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.
Pyramidbanans okorsade del; trådar till inre motorneurongruppen.
Pyramidbanans yttre korsade del
Pyramidbankorsningen
Pyramiden
Pyramidkorsningen
Pyramis
Pyriforma hjärnbarken
Pådrivande nervändslut/synaps
Pådrivande/retande lillhjärnsefferens