Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
196 träffar.

Labyrinthus cochlearis
Labyrinthus membranaceus
Labyrinthus vestibularis
Lamina affixa
Lamina cribrosa
Lamina granularis
Lamina medullaris lateralis
Lamina medullaris medialis
Lamina medullaris thalami externa
Lamina medullaris thalami interna
Lamina molekylaris
Lamina tecti
Lamina terminalis
Lamina terminalis´ blodkärlsorgan
Laminae medullares thalami.
Laterala habenulakärnan
Laterala hjärnventrikeln
Laterala hypothalamusområdet.
Laterala knäkroppen
Laterala knäkroppens kärna
Laterala lemnisken
Laterala lemniskens kärna
Laterala mammillariskärnan
Laterala märgskiktet
Laterala septala kärnan
Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan.
Latin
Ledkänsel
Ledningsbana
Ledningsbana, bakre spino-cerebellära
Ledningsbana, anterolaterala systemet
Ledningsbana, centrala tegmentbanan.
Ledningsbana, cerebello-rubrala
Ledningsbana, cerebello-thalamiska
Ledningsbana, cortico-pontina
Ledningsbana, cortico-spinalis anterior
Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Ledningsbana, fronto-pontina
Ledningsbana, främre spino-cerebellära
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Ledningsbana, nigro-striatala
Ledningsbana, olivo-spinala
Ledningsbana, parieto-temporo-pontina
Ledningsbana, Ponto-cerebellära.
Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del
Ledningsbana, pyramidbanans korsade del
Ledningsbana, rafe-spinala
Ledningsbana, reticulo-spinal
Ledningsbana, retino-hypothalamiska.
Ledningsbana, rubro-spinal
Ledningsbana, ryggmärgens autonoma nedåtstigande
Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.
Ledningsbana, solitariusbanan
Ledningsbana, spino-mesencephala
Ledningsbana, spino-olivaris
Ledningsbana, spino-retikulära
Ledningsbana, spino-thalamiska
Ledningsbana, spino-vestibulära
Ledningsbana, tecto-spinal
Ledningsbana, thalamocortical, balans
Ledningsbana, thalamus-gyr. cinguli
Ledningsbana, trigemino-thalamicus dorsalis
Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala
Ledningsbana, trigeminus mesencephala
Ledningsbana, trigeminus spinala
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Ledningsbana, vestibulo-spinala yttre
Ledningsbana, vestibulothalamiska.
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska
Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana; baksträng-lemnisk
Ledningsbana; cortico-nucleära
Ledningsbana; mediala lemnisken
Ledningsbana; syn
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialis
Lemniscus spinalis
Lemniscus trigeminalis
Lemniskbanan
Lemniskkorsningen
Leptin
LHA
Ligamenta denticulata
Likvor
Liköppning
Lilla hjärnan
Lilla hjärnan, livsträdet
Lilla hjärnan. Allmän funktion.
Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.
Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Lillhjärnan
Lillhjärnan, vit substans
Lillhjärnans baklob
Lillhjärnans banförbindelse med den röda kärnan
Lillhjärnans banförbindelse med synhögen
Lillhjärnans framlob
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon.
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans molekylära barklager
Lillhjärnans primärspringa
Lillhjärnans tvärförbindelse
Lillhjärnans vermiszon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Lillhjärnebarken
Lillhjärnsarm mellersta
Lillhjärnsarm nedre
Lillhjärnsarm, övre
Lillhjärnsartär, nedre bakre
Lillhjärnsartär, nedre främre
Lillhjärnsartär, övre
Lillhjärnsbarken
Lillhjärnsbarkens molekylärskikt
Lillhjärnsbarkens nervcellstyper
Lillhjärnsblad
Lillhjärnshemisfär
Lillhjärnshomunculus
Lillhjärnsknutan.
Lillhjärnskärnor
Lillhjärnsnystan
Lillhjärnssnitt (låg förstoring)
Lillhjärnstonsillen
Lillhjärnstältet
Lillhjärnstältets fästlinje
Lillhjärnstältets öppning
Limbic midbrain area
Limbic thalamus
Limbiska loben
Limbiska regionen i mesencephalon
Limbiska systemet
Limbiska thalamus
Limbiska thalamuskärnor.
Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.
Limen insulae
Linjära rafekärnan
Linskärnan
Linskärnans slyngformade trådbunt
Linskärnans trådbunt
Liquor cerebrospinalis
Lissauers randzon
Litteraturlista
Livsträdet
LNGFR
Lob
Lobotomi
Lobulus paracentralis
Lobulus parietalis inferior
Lobulus parietalis superior
Lobus
Lobus anterior cerebelli
Lobus flocculonodularis
Lobus frontalis
Lobus limbicus
Lobus occipitalis
Lobus parietalis
Lobus posterior cerebelli
Lobus temporalis
Locket
Locus coeruleus
Locus coeruleus commissuren
Locus coeruleus complexet
Locus coeruleus tvärförbindelser.
Long term depression
LTD
LTP
Lugaro-celler
Lugaro-neuron
Lukt
Luktbanan
Luktfåran
Luktknölen
Luktnerven
Luktsinnet
Lukttriangeln
Luktupphöjningen
Lumbala dorsalrötter
Lumbala spinalganglier
Lumbala ventralrötter
Lumen
Luria A.R.
Ländryggmärgen
Längsgående nedre associationsbanan
Längsgående stråken
Länkar
Länkar till Neuroanatomiska web-platser
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Långtidsminne