Spino-retikulära ledningsbanan
Tractus spino-reticularis
Ledningsbana, spino-retikulära, Tractus spino-solitarius, Tractus spino-parabrachialis
Banan börjar i den posteromarginala kärnan och i propriuskärnan samt har ett omfattande ursprungsområde i ryggmärgens intermediära grå substans.
Banan slutar på olika nivåer i formatio reticularis bl.a. i nucleus solitarius (tractus spinosolitarius) och i de båda parabracialiskärnorna (tractus spinoparabrachialis). Här kan smärtsignalerna genom kopplingar till cirkulations- och andningscentra reflexmässigt utlösa höjning av blodtrycket, ökad hjärtfrekvens och snabbare andning.

Smärtsignaleringen in i formatio reticularis bidrar till dettas förmåga att aktivera, "väcka upp", högre nivåer i hjärnan, t.ex. thalamus och limbiska systemet med amygdala.

Finns i följande bilder:

Testbild från illust 10 till CS3 RMsegment svg 149
Ryggmärgens olika segmentnivåer.Ryggmärgens vita substans: ledningsbanor.

Ryggmärgens segmentnivåer: allt i ett.


Ryggmärgen och hjärnstammen 2. Kärnor och ledningsbanor. Tvärsnittsnivåer.L3. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet L3.

C5. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C5.

C1. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C1

A. Tvärsnitt på gränsen mellan ryggmärg och hjärnstam; Pyramidbankorsningen.

B. Tvärsnitt genom förlängda märgens mitt. Lemniskbankorsningen.

C. Tvärsnitt genom förlängda märgens övre del. Olivkärnan.

D. Tvärsnitt genom gränsen mellan förlängda märgen och bryggan.

E. Tvärsnitt genom bryggans nedre del.

F. Tvärsnitt genom bryggans bredaste del.

G. Tvärsnitt genom bryggan. 5.te kranialnervens kärnor.


Smärt- (och temperatur)signalering i ryggmärg och hjärna.Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!