Posteromarginala kärnan
Nucleus posteromarginalis
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Kärnan består av ett tunt skikt nervceller som "toppar" ryggmärgens bakhorn. Kärnan sträcker sig längsmed hela ryggmärgen på hö. och vä. sida.
Kärnan tar emot smärt- och temperatursignaler som når in till ryggmärgen från hud, rörelseapparat och inälvor med hjälp av bakrötterna. Smärt- och temperatursignalerna förmedlas av tunna myeliniserade nervtrådar (A-delta trådar) och av omyeliniserade nervtrådar (C-trådar).

Nervcellerna i den posteromarginala kärnan sänder i sin tur majoriteten av sina axoner över medellinjen och ut i den motsatta ryggmärgshalvans sidosträng. Här fördelar sig axonerna på tre uppåtstigande smärtledningbanor:
1/ tractus spino-thalamicus lateralis
2/ tractus spino-reticularis
3/ tractus spino-mesencephalicus


Inom den övre delen av halsryggmärgen (segmenten C1 - C4) räknas delar av nucleus posteromarginalis till den femte kranialnervens ryggmärgskärna (nucleus spinalis nervi trigemini). Detta parti har inflytande på smärtspridningen från ansiktet, inräknat mun-, näs- och ögonhålorna, till hjärnan.

Finns i följande bilder:

Testbild från illust 10 till CS3 RMsegment svg 149
Ryggmärgens olika segmentnivåer.Ryggmärgens grå substans: kärnor.

Ryggmärgens segmentnivåer: allt i ett.


Ryggmärgen och hjärnstammen 2. Kärnor och ledningsbanor. Tvärsnittsnivåer.L3. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet L3.

C5. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C5.

C1. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C1


Centrala nervsystemets kärnorSystematisk genomgång av centrala nervsystemets viktigare kärnor.


Smärt- (och temperatur)signalering i ryggmärg och hjärna.Smärt/temperatur-inflöden, omkopplingsställen/kärnor

Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!


Formatio reticularis 2. Rafekärnor och serotoninproducerande cellgrupper.Steg 1. In- och utflöden av nervsignaler till och från serotoninproducerande cellgrupper.

Steg 1. In- och utflöden av nervsignaler till och från serotoninproducerande cellgrupper.


Formatio reticularis 3. Acetylcholin-, adrenalin-, dopamin- och noradrenalinproducerande cellgrupper.Signalflöden ut från dopaminproducerande cellgrupper.

Signalflöden in till och ut från noradrenalinproducerande cellgrupper.

Signalflöden in till och ut från noradrenalinproducerande cellgrupper.

Signalflöden in till och ut från noradrenalinproducerande cellgrupper.


Mellanhjärnan/Diencephalon. 3. Thalamuskärnornas afferenta och efferenta kontakter.Signalering in till/afferens och ut från/efferens det intralaminära kärnområdet.

Signalering in till/afferens och ut från/efferens medellinjekärnorna.

Allt i ett.

Allt i ett.