Yttre spino-thalamiska ledningsbanan
Tractus spino-thalamicus lateralis
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska, Smärtbanan
Uppåtstigande ledningsbana som förmedlar smärt- och temperaturimpulser från hela kroppen bortsett från ansiktet med dess håligheter, d.v.s. ögonhålan, näshålan och munhålan.

Banan utgår från kärnor (nucleus postero-marginalis, nucleus proprius) i ryggmärgens bakhorn. Nervtrådsbuntarna inom ena ryggmärgshalvan korsar direkt, på ursprungsegmentets nivå, över till motsatta ryggmärgshalvan. Överkorsningen sker framför centralkanalen och bildar då tillsammans med trådarna från motsatta sidan ryggmärgens främre tvärförbindelse. Efter överkorsningen tar sig nervtrådsbuntarna ut mot sidosträngens yta och samlar där ihop sig till den yttre spino-thalamiska ledningsbanan.
Banan blir allt omfångsrikare ju högre upp i ryggmärgen man kommer. Den fortsätter sedan upp genom hjärnsatammen och slutar i flera olika thalamuskärnor. Thalamuskärnorna i sin tur sänder smärtsignalerna vidare till olika delar av storhjärnsbarken.

Finns i följande bilder:

Testbild från illust 10 till CS3 RMsegment svg 149
Ryggmärgens olika segmentnivåer.Ryggmärgens vita substans: ledningsbanor.

Ryggmärgens segmentnivåer: allt i ett.


Ryggmärgen och hjärnstammen 2. Kärnor och ledningsbanor. Tvärsnittsnivåer.L3. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet L3.

C5. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C5.

C1. Tvärsnitt genom ryggmärgssegmentet C1

A. Tvärsnitt på gränsen mellan ryggmärg och hjärnstam; Pyramidbankorsningen.

B. Tvärsnitt genom förlängda märgens mitt. Lemniskbankorsningen.

C. Tvärsnitt genom förlängda märgens övre del. Olivkärnan.

D. Tvärsnitt genom gränsen mellan förlängda märgen och bryggan.

E. Tvärsnitt genom bryggans nedre del.

F. Tvärsnitt genom bryggans bredaste del.

G. Tvärsnitt genom bryggan. 5.te kranialnervens kärnor.


Smärt- (och temperatur)signalering i ryggmärg och hjärna.Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på höger kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!

Smärt/temperaturretning på vänster kroppshalva!


Mellanhjärnan/Diencephalon. 3. Thalamuskärnornas afferenta och efferenta kontakter.Signalering in till/afferens och ut från/efferens det mediodorsala kärnområdet.

Allt i ett.